Podział na grupy - WAŻNE!

Zgodnie z zapowiedzią, udało nam się rozdzielić jedną dużą wakacyjną grupę na dwie mniejsze. Podział nie jest stały i w każdej chwili mogą nastąpić zmiany.

Nowi zawodnicy zawsze trafiają do białej chyba że trener zadecyduje inaczej.

Grupa żółta

treningi: Wtorek 17.45,czwartek 17.45  sobota 10.00

Oskar Banasik
Piotr Gregorek
Rafał Hauer
Cezary Karwecki
Marcel Klimowski
Filip Mirzałek
Igor Piotrowski
Kacper Rakoczy
Czesław Żołędziewski
Jakub Zieliński
Damian Kodzis
Daniel Młynik
Franciszek Śluzek
Mikołaj Podpora
Szymon Borkowski
 
Grupa Biała
 
Treningi: Wtorek 16.15,czwartek 16.15 sobota 10.00
 
Mateusz Deptuła
Wojciech Jankowiak
Nikolas Kopczak
Kacper Sokołowski
Aleksander Stolarski
Oliwier Sokołowski
Franciszek Ujazda
Grzegorz Wencel
Antoni Wolski
Rafał Pazderski
Marcel Szmuda
Krystian Modlak
Tymon Woliński
Igor Trębacz
Igor Gurba
Kacper Michalski