Rocznik 2009/2010

Składki miesięczne

Aktualna wysokość składki wynosi 75,00 zł. Można ją wpłacić osobiście w klubie (Sekcja młodzieżowa, ul. Moniuszki 29) lub przelewem na konto bankowe do 10 - tego każdego miesiąca. Prosimy o regularne wpłaty.


nr konta 94 2030 0045 1110 0000 0189 4860
(proszę dopisać rocznik, imię i nazwisko zawodnika).

Aby zapisać dziecko do klubu, należy wypełnić formularz, przedstawić zaświadczenie lekarskie oraz dołączyć zdjęcie.